System Indeksik służy do elektronicznej ewidencji pobytu w przedszkolu. Automatycznie rozlicza czas przebywania dziecka w placówce oraz koszty wyżywienia z uwzględnieniem wszystkich ulg i dopłat.
Gwarantuje skuteczną formę komunikacji (kalendarz-mail), we wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania jednostki.
Zastosowane rozwiązania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa budują zaufanie opiekunów co do miejsca pobytu ich pociech.
Zaprojektowane funkcjonalności mają za zadanie wspierać pracę organizacyjno - informacyjną, a wdrożone narzędzia usprawniają działania sektora księgowego oraz pedagogicznego.

Dzieci mają bardzo małą świadomość czyhających zagrożeń, dlatego koniecznym jest wsparcie obszarów gwarantujących bezpieczny pobyt w placówce.
Nasz system wyposażony jest w rozwiązanie polegające na zastosowaniu blokady drzwi zabezpieczającej przed wejściem nieuprawnionych osób oraz niekontrolowanym wyjściem dziecka z przedszkola.

 

 


 

Pragniemy zaproponować Państwu efektywniejszą formę przekazywania informacji, od powszechnie znanej przedszkolnej tablicy informacyjnej - często pomijanej przez opiekunów. Dzięki temu, na bieżąco przekazywane będą treści związane z opłatami za pobyt, planowanymi wydarzeniami, zebraniami, uroczystościami.

Na stronie www.rodzic.indeksik.edu.pl oraz na stronie www.indeksik.edu.pl z poziomu menu RODZIC opiekunowie uzyskują dostęp do platformy zawierającej informacje odnośnie frekwencji, jadłospisu, opłat a także mają wgląd w terminarz wydarzeń.

 

 

Kalendarz jest narzędziem usprawniającym pracę nauczyciela w aspekcie planowania, informowania oraz określania przyszłych zadań. Posiada automatyczną funkcję przesyłania szczegółów dotyczących nadchodzących spotkań, wydarzeń. Opiekunowie mają przejrzysty wgląd w koncepcję życia placówki a szybka forma komunikacji daje większe szanse na podjęcie inicjatywy i zaangażowania w działania przedszkola.

   

 

Bezpieczna a także podwójna weryfikacja czasu pobytu w przedszkolu - dokonana przez system na podstawie rejestracji kartą przypisaną do dziecka oraz sprawdzenie listy obecności przez nauczyciela za pomocą dedykowanej aplikacji
INDEKSiK-tablet.

 

Izolacja pandemiczna nałożyła wiele różnych form komunikacji. Filmy mogą zostać stworzone zarówno przez nauczycieli jak i rodziców. Z doświadczenia wiemy, że zwłaszcza w czasie dłuższej nieobecności w przedszkolu kontakt wizualny, możliwość konsultacji stanowi ogromne wsparcie w praktyce dydaktycznej.