Wdrożony system zapewnia szerokie spectrum zarządzania nie tylko przez władze przedszkola, ale także na szczeblu miasta lub gminy.

1. Automatycznie rozlicza czas pobytu dziecka oraz koszty wyżywienia z uwzględnieniem wszystkich ulg i dopłat. Wyklucza wszelkie trudności związane z comiesięczną analizą rozliczania opłat. Poprawność a także sprawność działania systemu daje wymierne korzyści dyrektorowi placówki bowiem pozwala na oszczędność czasu personelu a także możliwość poświecenia się innym ważnym aspektom związanym z funkcjonowaniem jednostki.

2. Niskie opłaty abonamentowe, które zobowiązują nas do:

- serwisu technicznego;

- aktualizacji systemu oraz wsparcia merytorycznego, jesteśmy twórcami oprogramowania INDEKSiK, dlatego dostosowujemy system do potrzeb danej jednostki (dajemy możliwość do indywidualnego określenia kwot opłat, dopłat, dofinansowań, rozliczeń itp.,
dzięki Państwa sugestiom tworzymy lepsze rozwiązania i kompozycje systemowe);

- szkolimy, mamy jednak nadzieję, że intuicyjność oraz logiczność konstrukcji programu nie sprawi Państwu trudności ;

- montujemy czytnik i udzielamy 12 miesięcznej gwarancji ;

- wdrażamy system do obsługi księgowej oraz portal dla rodziców;

3. E-mail - kalendarz, szybki i sprawny sposób wymiany informacji pomiędzy przedszkolem a opiekunem. Elektroniczny kalendarz umożliwia planowanie, określanie zadań programowych, może spełniać funkcję osobistego notatnika, automatycznie generuje maile i określa daty przesyłania informacji do opiekunów. Dzięki temu rodzic może zapoznać się z harmonogramem wydarzeń na cały rok, a także na każdy dzień. Zintegrowany proces informowania nie pozwoli na przeoczenie żadnych okoliczności.

6. Bezpieczeństwo - blokada drzwi przed wejściem nieuprawnionych osób oraz niekontrolowanym opuszczeniem przez dziecko przedszkola.

7. Komfort związany z szybkim zarejestrowaniem pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą

karty-breloka, rejestracja PIN-em. 
UWAGA: posiadanie kart nie jest konieczne z uwagi na to, iż pobyt dziecka można zarejestrować za pomocą panela dotykowego na czytniku. Dajemy możliwość przypisania kart/breloków funkcjonujących w innych systemach ewidencyjnych np. karta wejścia/wyjścia z zakładu pracy.

8. Przypisujemy karty do jednego lub większej ilości dzieci.

9. Panel INDEKSiK-RODZIC, stanowi wiarygodny środek przekazu informacji dla czterech obszarów:

a. Frekwencja (daje możliwość codziennego wglądu w listę obecności w każdym przedziale czasowym danego roku przedszkolnego).

b. Opłaty (to kompletne źródło informacji nt. opłat za pobyt i wyżywienie).

c. Kalendarz (podgląd wszystkich przyszłych wydarzeń - maile przypominające o planowanych spotkaniach, uroczystościach itp).

d. Menu, dzięki tej opcji można zapoznać się z jadłospisem na cały tydzień, dodatkowo kompozycja jadłospisu zostanie przesłana na wskazane przez opiekunów adresy e-mail.