INDEKSIK

 

CZYTNIK TABLET SYSTEM www.indeksik.edu.pl

 

CZYTNIK:

Nowoczesny design urządzenia dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego wprowadza przejrzystą interakcję systemu z rodzicem. Czytnik w technologi RFID pozwala na odczyt danych z karty i rejestrację wejścia - wyjścia w systemie. Prawidłowa weryfikacja danych umożliwia zwolnienie blokady elektromagnesu - otwarcie drzwi i zezwolenie na wejście do placówki.

Brak karty - ekran dotykowy umożliwia także weryfikację osoby wchodzącej poprzez podanie numeru telefonu oraz indywidualnego numeru pin - prawidłowa weryfikacja jest równoważna z odczytem danych z karty lub breloka a także zwalnia blokadę elektromagnesu - w tej sytuacji wejście-wyjście również zostaje odnotowane w systemie.

 

TABLET:

Narzędzie pracy pedagoga. Mobilne rozwiązanie umożliwiające pracę z systemem w każdym miejscu placówki. Za jego pomocą nauczyciel może zweryfikować listę obecności, automatycznie określany jest aktualny stan, przekazana lista do kuchni pozwala na dokładne sprecyzowanie ilości posiłków jakie należy przygotować w danym dniu. Nauczyciel może wysłać wiadomość e-mail do każdego z rodziców na temat przyszłych wydarzeń lub osobistych obserwacji podopiecznych, ponadto decyduje o przekazywaniu rodzicom informacji w postaci kalendarza udostępnionego na stronie internetowej przeznaczonej do nadzoru poprawności danych gromadzonych w systemie (frekwencja, opłaty, kalendarz). Harmonogram wydarzeń całego przedszkola służy do informowania, planowania, spełnia funkcję osobistego notatnika. Tablet posiada również funkcjonalność umożliwiającą zwolnienie blokady elektromagnesu, bez konieczności podchodzenia do drzwi lub czytnika.

 

SYSTEM:

Za pośrednictwem każdego komputera znajdującego się w przedszkolu, pracownicy - w tym przede wszystkim dyrekcja oraz księgowość, mają możliwość bieżącego wglądu lub zmian danych w systemie. Podstawowe operacje, jakie można wykonać za pomocą tego narzędzia to:

 • weryfikacja listy obecności wraz z edycją danych w celu modyfikacji godzin wejścia i wyjścia w przypadku pominięcia rejestracji kartą lub brakiem karty,
 • uzyskanie informacji o frekwencji w danym dniu - przekazywanie list do kuchni,
 • kontrola prawidłowego przypisania podopiecznych w każdej z grup wraz z opiekunami - zarządzanie danymi,
 • pełen wykaz należności za pobyt oraz wyżywienie,
 • ewidencja deklaracji pobytu,
 • zarządzanie kartami i brelokami służącymi do odczytu danych (aktywacja i dezaktywacja kart), możliwość ustanowienia numeru PIN przypisanego do numeru telefonu - opcja w przypadku braku lub zapomnienia karty,
 • obsługa wiadomości e-mail, adresu w domenie indeksik.edu.pl - każde przedszkole otrzymuje indywidualny adres e-mail służący do komunikacji z rodzicami,
 • zamieszczanie informacji w postaci kalendarza, automatycznie określanie dat przesyłania informacji odnośnie spotkań, zebrań, uroczystości,
 • sprawne przenoszenie ewidencji grup z poprzedniego "roku przedszkolnego" a także tworzenie nowych,
 • zarejestrowane godziny za pomocą czytnika kart służą do obsługi ewidencji opłat za pobyt oraz wyżywienie. System automatycznie uwzględnia wszystkie przyznawane ulgi związane między innymi z uczęszczaniem więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny bądź dopłat przyznawanych przez organ nadzorujący przedszkole,
 • administracja systemem.

 

WWW.INDEKSIK.EDU.PL:

 Dostęp do serwisu za pośrednictwem strony internetowej www.rodzic.indeksik.edu.pl

 • dla nauczycieli - nadzór nad kalendarzem wydarzeń, obsługa wiadomości e-mail, zamieszczanie jadłospisu,
 • dla rodziców - weryfikacja czasu pobytu podopiecznych w przedszkolu, informacja o bieżących opłatach, jadłospisie oraz wgląd w kalendarz planowanych wydarzeń.