TABLET LUB KOMPUTER STACJONARNY

(narzędzie wspomagające pracę nauczyciela oraz służące komunikacji z opiekunem, nauczyciel ma możliwość korzystania z systemu zarówno w pracy jak i w domu).


Funkcjonalność naszego systemu, sprzyja nowej formie zarządzania i komunikacji. Wspomaga oraz ułatwia pracę organizacyjną i informacyjną przedszkola.

Dla pedagoga staje się niezbędnym narzędziem w jego codziennej pracy.

 

LISTA OBECNOŚCI

 

e-MAIL

 

KALENDARZ

  • bezpieczna, podwójna weryfikacja pobytu zarówno przez system (rejestr odczytu karty), jak i przez nauczyciela
  • ewidencja frekwencji w danym dniu, informacja dla kuchni nt. ilości posiłków
  • automatyczne naliczanie opłat za pobyt i wyżywienie z uwzględnieniem wszystkich ulg, dopłat w przypadku deklarowanego czasu pobytu,
  • informacja o jadłospisie na cały miesiąc
  • wykaz informacyjny dla rodziców dotyczący czasu pobytu dziecka w danym miesiącu – informacja o opłatach i terminie należności - przesłanie na maila oraz widoczna po zalogowaniu na www.indeksik.edu.pl
  • komunikacja z opiekunem, nauczyciel może informować o zadaniach wychowawczych i kształceniowych, zapoznać rodziców z podstawą programową
  • e-mail to medium dzięki któremu nauczyciel może przekazać rodzicom informacje odnośnie osiągnięć lub trudności w procesie wychowawczym a także szeregu innych wydarzeń i okoliczności o jakich nauczyciel chce informować
  • sprawna i szybka komunikacja sprzyja zaangażowaniu rodziców w sprawy przedszkola np: wspieranie organizacyjne różnych spotkań, imprez, przygotowanie dziecka do wydarzenia
  • krótkie filmy, przydatne narzędzie w pracy zdalnej, sprzyja aktywności manualnej, którą ciężko opisać w sposób zrozumiały
  • Kalendarz jest narzędziem wspomagającym planowanie. Za jego pomocą można określać, opisywać zadania w danym przedziale czasowym, posiada automatyczną funkcję informowania rodziców o nadchodzących wydarzeniach, spotkaniach, konsultacjach, ponadto może przyjąć formę indywidualnego notatnika

 

 FUNKCJONALNOŚĆ KALENDARZA

 

    Istotnym elementem funkcjonalności kalendarza jest możliwość sporządzania osobistych notatek, użytkownik może zamieszczać treści związane z obserwacjami podopiecznych, opinie o postępach rozwojowych bądź trudnościach w procesie wychowawczym. Nauczyciel ma możliwość planowania oraz precyzowania działań w określonym przedziale czasowym. Opiekunowie mają wgląd w harmonogram przeprowadzonych zajęć oraz wydarzeń, posiadają przejrzysty obraz tego co zostało zrealizowane.

 

 

KRÓTKIE FILMY

Dodatkowa funkcja, która w nietypowych okolicznościach może stanowić niezbędne narzędzie do łatwego sposobu przekazywania informacji a także szczegółów, które ciężko sprecyzować za pomocą "słowa pisanego".